меню

За клиенти

  Човекът е най-важния ресурс в здравната система и намирането на подходящ кандидат може да стане трудна задача за Вас.
  Позволете на нашите консултанти да разберат Вашите нужди, така че да функционираме като допълнение към Вашия отдел по човешки ресурси.

  Екипа на EGV е завършил с успех над 350 проекта за международен подбор, така че ще се възползвате от натрупания  дългогодишен опит и специфичните знания за пазарите на подбор, в които работим. Важен аспект в процеса на подбор е признаването на професионалните квалификации на кандидатите, без които не могат да започнат работа.

  Предоставяме работни позции в 7 Европейски страни, в които марката EGV се радва на репутация сред медицинския персонал, благодарение на нашите бързи и перонализирани услуги.

  Ще се възползвате от нашите услуги по няколко начина:
   
   

  Подходящи кандидати

  • Разполагаме с  база данни с над 25 000 CV-та.
  • Кандиатите говорят следните чужди езици: английски, немски, френски, испански, италиански, арабски.
  • Сътрудничим с над 100 езикови школи и предлагаме програми за подобряване на общите чуждоезиковите познания и езикови познания в областта на медицината. 
   

  Бързо време на изпълнение

  • Благодарение на ефикасния процес  на селекция, може да предоставим подходящи решения на време.
  • Провеждаме интервюта с кандидатите за анализиране както на професионалната компетентност, така и на тяхната личност и Ви предлагаме само тези кандиати, които отговарят на Вашите критерии. 
  • Организираме необходимите стъпки за провеждане на онлайн интервю или  във Вашия офис.
  • Заемаме се с оформянето на формалностите за признаване на професионалната квалификация.
   

  Напреднало Консултиране

  • Нашите Консултанти имат познания по международни езици (Немски, Английски, Френски)  за улесняване на комуникацията с нашите клиенти, както и езиците на държавите, от които набираме персонал за по-добро разбиране с кандидатите и съвети относно  бюрократични аспекти на техния роден език.
  • Многобройния номер на кандидатури за предлаганите позиции ни позволява да Ви предложим най-добрите кандидати за свободните работни места.


  Таксуване

  • Заедно с Вас ще определим услугите, от които имате нужда и ще предложим персонализирана оферта, в зависимост от избрания пакет услуги. 
   
   
  Етапи на процеса на селекция:
   
  1. Определяме точния профил на търсения кандидат на професионалните умения и личност, които трябва да отговарят на профила на средата и работното място, в който ще бъде нает на работа.
    
  2. Изготвяме описание на работното място заедно с Вас, което представяме на бъдещите кандидати.
    
  3. Изготвяме стратегия за подбор и тактиките, които да приложим. 
    
  4. Анализираме в детайли европейското законодателство, отнасящо се за признаване на професионалната квалификация, за определяне на държавите, от които може да се подбират кандидати за свободното работно място предлагано от Вас. Важно е да се знае, че поради разликите в здравните и учебните системи  на европейските държави ,  много от медицинските специалности не се ползват от взаимно признаване.
    
  5. Свързваме се с кандидати от нашата база данни, които отговарят на Вашите критерии и промотираме свободното работно място с обяви за работа чрез различни медии за реклама. 
    
  6. Интервюираме заинтересованите кандидати и ако отговарят на критериите за селекция  Ви изпращаме пълна Автобиография, оценка на мотивацията, опита и ниво на езикови познания.
    
  7. Организираме заедно с Вас интервю с кандидата.
    
  8. Предлагаме подкрепа на кандидата и неговото семейство за признаване на професионалната квалификация и преместване.
    
  9. Кандидата започва работа !