меню

Често задавани въпроси

1. Какви са изискванията за допустимост?

 • Завършване на медицински факултет в една от държавите членки на ЕС + Норвегия, Исландия, Швейцария, Лихтенщайн.
 • Добри и много добри познания по немски език.

2. Задължително ли е да се знае немски език? 

 • Всеки кандидат, който иска да работи в Германия трябва да има познание по немски език на добро ниво, за да може да премине интервю с работодателя и след това да общува с пациентите и колегите си. За да може да работите в Германия е нужно да притежавате право на свободна практика (Approbation). За получаване на това право е задължително да имате сертификат по немски език за ниво В2 или С1 (в зависимост от изискванията на всяка провинция в Германия) и да преминете изпит по медицински немски език ниво С1, организиран от властите в дадена провинция.
   
 • Приемаме и кандидати със слабо владеене на немски език, но желаещи да подобрят свойте знания.

3. Изисква ли се професионален опит? 

 • Не. Ако сте току що дипломиран може да започнете като специализант в Германия без изпит. 

4. Какво е заплащането? 

 • Лекарите специализанти имат начални доходи около 4400 и 5600 € бруто на месец, в зависимост от опита, и към които се добавят допълнително значителни суми по време на дежурство. 
 • Лекарите специалисти имат начални доходи от 5800 € бруто на месец, но могат да достигнат до 7400 € бруто месечно, в зависимост от опита, и към които се добавят допълнително суми по време на дежурство. 
 • Главните лекари имат начални доходи започващи от 7200 € бруто на месец, но могат да достигнат до 9100 € бруто месечно, към които се добавят допълнително суми по време на дежурство. 

5. Кой се грижи за наемане на необходимите документи? 

 • Всеки кандидат получава правото на свободна практика на базата на документи за самоличност, диплома и сертификат удостоверяващ завършена специалност,( удостоверениe за придобита професионална квалификация), както и от резултата от изпита по медицински немски организиран от властите на провинцията, където са подадени докуменитите за издаване на право на свободна практика.

6. Организирате ли езикови курсове? 

 • Не организираме езикови курсове, но може да ви насочим към специалисти в тази област. 

7. Какви са етапите на селекция? 

 • Първоначална дискусия, в която наш консултант по човешки ресурси ще се свърже с Вас за определяне на Вашите нужди и приоритети.
 • Телефонно интервю или видео конферентен разговор с наш консултант, за да обсъдите Вашите очаквания и желания, както и да се установи нивото Ви на немски език.
 • Интервю с работодател в Германия, в което ще участва началника на персонала и / или завеждащ отделение.
 • След потвърждение от работодателя за наемане на работа, ще Ви консултираме за получаване на необходимите документи за трудова заетост, както и при необходимост ще Ви помогнем при търсене на жилище и детска градина или училище за Вашите деца.
 • Можете да започнете работа.
   

8. Колко време отнема този процес? 

 • Кандидат които знае езика, има всички необходими документи и е специалист или се стреми да се специализира в дадена област, може да започне работа след 1 - 2 месеца от първото интервю.
  Умоляваме Ви да имате предвид, че съществуват и бюрократични фактори, които в някои случай затрудняват получаването на някои документи и могат да удължат процеса с повече от 3 месеца от първоначалните 2 месеца.

9. Какви са таксите, събирани от вашата агенция? 

 • Не се налагат такси за кандидатите. 

10. Може ли да се държи изпита за специализация или главен лекар в Германия? 

 • Да и се признава във всички страни от Европейския съюз. 

11. Къде са местата на работа, който предлагате?